Vilkår og betaling

De nærmere vilkår for rådgivnings- behandlingsforløbet aftales individuelt, ligesom betaling aftales individuelt.