Hvad søger du hjælp til?

Hvis du søger hjælp til eksempelvis:

 • Angst og uro
 • Tristhed og depressive tanker
 • Selvværds- og identitetsproblemer
 • Spiseproblemer
 • Vanskeligheder i parforhold, familie og andre nære relationer
 • Vanskeligheder på arbejdspladsen/studiet
 • Stress og udbrændthed
 • Livskriser
 • Følger efter traumatiske hændelser aktuelle eller tidligere
 • Følger efter seksuelle overgreb i barndommen
 • Personlighedsmæssige forstyrrelser/besværligheder
 • Efterværn – aftales med eksempelvis hjemkommune

Så kan det være, at psykoterapeutisk rådgivning og behandling er den hjælp du har behov for.

Ved større indsigt i egne handlemåder/mønstre bliver man bedre i stand til at agere i sit liv på en mere hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde.