Individuel psykoterapi

Klient og psykoterapeut aftaler at tale sammen én eller to gange ugentlig i 50 minutter på et bestemt/fastsat tidspunkt. Forløbet kan være længere eller kortere fra måneder til år.